پاسخ به سوالات مهاجرتی به صورت مکتوب

1,000,000 تومان

هزینه پاسخ دهی به 10 سوال مهاجرتی توسط دکتر علیرضا اکبرمنادی. هزینه پرداختی قابل برگشت نمی باشد. سوالات به صورت کتبی از طریق ایمیل با شبکه های اجتماعی و یا پیام های اینترنتی پاسخ داده می شود.