آموزش و تمرین

آخرین و مهم ترین پیش نیاز برای تبدیل چشم انداز ما به ارزش این است که از توان مالی خود برای پرورش افراد بزرگ استفاده کنیم. در واقع، توسعه و ایجاد انگیزه در افراد مهمترین بخش کار رهبری شرکت ما است.

 عناصر کلیدی فرهنگ یادگیری آذرخش ، عبارتند از انرژی، کنجکاوی و صراحت، زیرا از افراد با استعدادی که جذب می کند و استخدام می‌کند خواسته می شود تا از چالش برانگیزترین مشکلات مدیریت، مهندسی، تدارکات و ساخت وساز استفاده کنند.

شرکت آذرخش معتقد است که کارکنان مهمترین دارایی شرکت هستند، بنابراین بیشتر به توانایی حرفه‌ای هر کارمند اهمیت می‌دهد.

X