خط مشی آذرخش

آذرخش براین باور است که فرآیند مهندسی و تولید تأثیر مستقیم و حیاتی بر کیفیت زندگی همه افراد دارد. بنابراین، شرکت ما باید استانداردهای بالایی از شایستگی و صداقت را نشان دهد. کارمندان ما باید مسئولیت شخصی در قبال پایبندی به قوانین قابل اجرا، حفاظت از سلامت عمومی و حفظ ایمنی در اعمال و رفتار حرفه ای خود را بپذیرند. رعایت اصول رفتار حرفه ای در خدمت به منافع عمومی، مشتریان، کارفرمایان، همکاران و حرفه حاکم است. اعضای شرکت آذرخش باید با صداقت به کارفرمایان، مشتریان و عموم مردم از یکپارچگی، شرافت و حیثیت حرفه مهندسی حمایت کنند و همچنین از دانش و مهارت خود در جهت ارتقاء رفاه زندگی استفاده کنند.

اصول اخلاقی کسب و کار ما

مسئول دانستن خود و دیگران در قبال اقدامات آنها ، تعهد به پیروی از شیوه های اخلاقی و اطمینان از پیروی دیگران از دستورالعمل های اخلاقی.

حقیقت در همه مسائل عنصر اصلی برای پرورش جو اخلاقی است. حقایق جزئی، نادیده انگاشتن، و اغراق یا کم بها دادن به کسب و کار کمکی به بهبود عملکرد آن نمی کند. اخبار بد باید به همان شیوه خبرهای خوب اطلاع رسانی و دریافت شود تا بتوان راه حل هایی برای آن ارائه داد.

مالکیت را در یک سازمان ارتقا دهید، به کارکنان اجازه دهید در قبال کار خود مسئول باشند و در قبال کارهای شما پاسخگو باشند.

  • با کارمندان، جامعه اطراف یک کسب و کار، شرکای تجاری و مشتریان باید با نگرانی برای رفاه آنها رفتار شود.

X