چشم انداز و ماموریت

به عنوان یک شرکت خدمات نفت و گاز، انرژی ، ما توجه خود را در رابطه با رعایت تعهدات اجتماعی و شرکتی در قبال رضایت مشتری در هر سطح انجام می‌دهیم. ما تولید کننده محصولات با کارایی و کیفیت بالا و مقرون به صرفه جهت برآوردن خواسته های مشتری به صورت اختصاصی هستیم. نتیجه، ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا و همچنین بهترین پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش به مشتریان است.

ما یک شریک بین المللی مهندسی و بازرگانی هستیم که راه حل های دقیق و محصولات صنعتی را از پروژه های واحد تا برون سپاری فرآیندهای تجاری ارائه می دهیم. ما خدمات را از طریق یک سازمان متخصص بین المللی با عملکرد بالا و کیفیت برتر، شایستگی، انعطاف پذیری و کارایی هزینه به مشتریان ارائه می دهیم.

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮیکی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘریان کمک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاتژیک ﺗﺠﺎری ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

 

ما تلاش می کنیم که هر تصمیمی که می گیریم و هر اقدامی که انجام می دهیم ارزش های ما را نشان دهند که عبارتند از:

تأثیر

ما اشتیاق به ارائه نتایج استثنایی داریم و در این راستا ما همراه با مشتریان خود موفق می شویم.

تعالی

ما به طور مداوم شایستگی های خود را توسعه می دهیم تا بتوانیم بهترین تخصص و کیفیت را به مشتریان ارائه دهیم.

احترام

ما با دیگران، همکاران و مشتریان ، با احترام و برابر رفتار می کنیم.

اعتماد و رضایت مشتریان خود

ما متعهد به درک انتظارات مشتریان و برآوردن درخواست های آنها هستیم.

صداقت

ما متعهد به رفتار تجاری اخلاقی هستیم. همه افراد در آذرخش نسبت به بالاترین استانداردهای رفتاری، از جمله صداقت و انصاف در تمام جنبه های کار ما پاسخگو هستند.

کیفیت

ما برای بهبود مستمر محصولات و خدمات با استاندارد بالا تلاش می کنیم.

کارایی

 ما بر اجرای ایمن و کارآمد پروژه ها و رفع نیازهای زیست محیطی تمرکز می کنیم.

آگاهی و احترام به فرهنگ های دیگر

ما اهمیت فرهنگ های دیگر را درک می کنیم و معتقدیم که احترام به آن ها باید اقدامات ما را در انجام تجارت در بازارهای بین المللی هدایت کند.

 

  • محصولات و خدمات قابل اعتماد
  • بهبود طراحی های مهندسی برای اطمینان از عملکرد محصول
  • رضایت مشتری، نیازهای کارمند و تامین کننده ما
  • کیفیت محصول با استفاده از آخرین فناوری و تضمین کیفیت موثر
  • افزایش بهره وری با بهینه سازی سیستم های مدیریتی
  • ارائه مداوم خدمات به موقع به مشتریان
  • آموزش و توسعه افراد با استعداد و با اخلاق کاری قوی به منظور ارائه عملکرد موثر
X